Projekt unijny - WoodCoreHouse Jaworzno - producent domów szkieletowych - producent domów szkieletowych
Proszę czekać...

Trwa wysyłanie formularza...
Projekty unijne
Projekty unijne
WOOD CORE HOUSE Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich.
PROJEKTY REALIZOWANE
WOOD CORE HOUSE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn.: "Opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji hybrydowych belek stropowych oraz innowacyjnego systemu budowy stropów wykonanych z belek hybrydowych."
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji hybrydowych belek stropowych oraz innowacyjnego systemu budowy stropów wykonanych z belek hybrydowych. Zasadniczą innowacją w skali rynku europejskiego jest opracowanie unikalnego kształtu belki wykonanej z drewna, materiałów drewno-pochodnych i kompozytów (belka w odmianie wzmocnionej HBSw) zapewniającej wymaganą nośność, sztywność, niską masę własną (umożliwiającą montaż ręczny przez dwóch pracowników) stropów i stropodachów o rozpiętości do 8 m.
Planowanym efektem projektu jest wdrożenie hybrydowej belki stropowej do własnej działalności spółki poprzez rozpoczęcie jej produkcji na bazie innowacyjnej technologii będącej wynikiem projektu. Innowacja polegała będzie na zastąpieniu wykonywania stropu budynku oraz stropodachu z pojedynczych drewnianych elementów belkowych i płytowych oraz tradycyjnych żelbetowych stropów gęstożebrowych prefabrykowanymi belkami hybrydowymi.
Wartość projektu: 6 761 287,63 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 489 297,68 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Osi priorytetowej: "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa", Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 6/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka.
PROJEKTY ZAKOŃCZONE
WOOD CORE HOUSE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn.: „Opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji drewnianych i drewnopodobnych elementów modułowych oraz innowacyjnego systemu budowy obiektów modułowych".
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji drewnianych i drewnopodobnych elementów modułowych oraz innowacyjnego systemu budowy budynków modułowych polegające na wykonywaniu budynku z prefabrykowanych modułów o odmianie pełnej o szer. ok 1,25m i odmianie połówkowej.
Planowany efektem projektu jest zastąpienie wykonywania budynku z pojedynczych drobnowymiarowych elementów (belkowych i płytowych) prefabrykowanymi modułami w odmianie pełnej o szer. ok.1,25m i odmianie połówkowej, które mogą być ze sobą łączone, przygotowanymi na uprzemysłowionej linii montażowej.
Wartość projektu: 5.530.149,03 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4.362.278,51 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 5/1.1.1/2017 – „Szybka ścieżka” MŚP.

KONTAKT