Proszę czekać...

Trwa wysyłanie formularza...
Proszę czekać...

Trwa wysyłanie reklamacji...

Producent hybrydowej belki stropowej
i systemu budowy stropów i stropodachów o rozpiętości do 8 m

Producent hybrydowej belki stropowej
i systemu budowy stropów i stropodachów o rozpiętości do 8 m

Hybrydowa belka stropowa - Nowe możliwości projektowe, użytkowe i wykonawcze

Hybrydowa belka stropowa, to innowacyjne na skale światową rozwiązanie konstrukcyjne, nadające niespotykane dotąd właściwości belkom i stropom wykonanym z hybrydowych belek stropowych. Jej innowacyjny kształt, zastosowane materiały i system montażu, stanowi przełom w budownictwie i oferuje branży budowlanej:

Dzięki środkom unijnym pozyskanym z NCBR, przeprowadziliśmy serię badań i optymalizacji by oferować w pełni sprawdzony i przebadany produkt. Opracowaliśmy innowacyjną technologię systemu prefabrykacji hybrydowych belek stropowych oraz innowacyjny systemu budowy stropów wykonanych z belek hybrydowych do 8 metrów bez dodatkowych wzmocnień, a wdrożone rozwiązanie podlega ochronie patentowej.

Istotą naszej działalności jest dostarczanie przebadanych, sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych,
maksymalnie zoptymalizowanych pod kątem produkcyjnym, kosztowym jak i wykonawczy

Hybrydowa Belka Stropowa (HBS) to innowacyjna konstrukcja, która łączy w sobie unikalną kompozycję materiałów: drewna, drewnopochodnych i wyjątkowego kształtu, nadając jej niespotykane na skalę światową właściwości konstrukcyjne i użytkowe.

Lekka, ażurowa konstrukcja, zapewnia wymaganą nośność, sztywność, przenosząc obciążenia i zwiększając rozpiętości pomieszczeń aż do 8,0 metrów.

Właściwości HBS otwierają branży budowlanej, architektom i konstruktorom nowe możliwości, szczególnie przy budowie nowoczesnych przestronnych w pełni ekologicznych i energooszczędne budynków.

Zastosowanie w każdym segmencie budownictwa

Coraz więcej inwestorów, placówek oświaty, klientów indywidualnych, decyduje się na budownictwo o konstrukcji drewnianej, wpisując się w kierunek zrównoważonego ekologicznego rozwoju.

System HBS otwiera nowe możliwości projektowe i wykonawcze oferując:

Właściwości wytrzymałościowe hybrydowej belki stropowej, potwierdzone są badaniami na Politechnice Śląskiej. Jesteśmy również w trakcie certyfikacji ETA CE. Pozwala to, na zastosowanie belki w każdym segmencie budownictwa.

Budownictwo jedno i wielorodzinne
Budownictwo biurowe i usługowe
Budownictwo użyteczności publicznej
Zaufaj sprawdzonym rozwiązaniom

  • Współpraca z Politechniką Śląską

Stała współpraca dostarcza szereg korzyści ekonomicznych, konstruktorskich i projektowych

  • W trakcie certyfikacji ETA CE

Niezależne organy certyfikujące Unii Europejskiej weryfikują pod kątem jakości i bezpieczeństwa i spełnienia szeregu norm

  • Zgłoszone w Urzędzie Patentowym

Hybrydowa belka stropowa i system budowy stropów wykonanych z belek hybrydowych są objęte ochroną patentową

Dlaczego hybrydowe belki stropowe to innowacja na skalę światową ?

Innowacyjna konstrukcja belki łączy w sobie wyjątkowy kształt i kompozycję materiałów, nadając jej niespotykane na skalę światową właściwości konstrukcyjne i użytkowe dostarczając:

Dlaczego Hybrydowa Belka Stropowa
i system budowy stropów wykonanych z belek hybrydowych Wood Core House ?
Optymalizacja kosztowa
Lekka ażurowa konstrukcja o ekonomicznych przekrojach i zwiększonych właściwościach wytrzymałościowych przekłada się na niższe koszty produkcji konstrukcji. Prefabrykowana konstrukcja optymalizuje czas i koszty pracy.
Nowe możliwości projektowe:
Zwiększona wytrzymałość i sztywność przestrzenna, pozwala projektować pomieszczenia o rozpiętości aż do 8 metrów
Łatwy montaż:
Lekka ażurowa konstrukcja ułatwia montaż oraz przemieszczani elementów na placu budowy
Szybki montaż:
Prefabrykacja skraca czas budowy i optymalizuje prace eliminując konieczność dodatkowej obróbki elementów na placu budowy. Układane koło siebie belki, tworzą płaszczyznę roboczą stropu, umożliwiającą bezpieczne poruszanie się po niej przy wykonywaniu dalszych prac montażowych
Możliwość umieszczania instalacji:
Innowacyjny - ażurowy kształt belki umożliwia umieszczenie w przestrzeni niezbędnych instalacji, takich jak klimatyzacyjna, wentylacyjna, elektryczna, itp.
Dostępność:
Prefabrykowane zestawy hybrydowych belek stropowych są składowane na magazynie i gotowe do odbioru od ręki.
Przyjazne dla środowiska:
Belka hybrydowa wykonana jest z drewnianych i drewnopodobnych materiałów, a proces produkcyjny minimalizuje powstawanie odpadów. Ponadto może być łatwo demontowana i ponownie wykorzystywana, co czyni ją rozwiązaniem zrównoważonym pod względem środowiskowym.
Jakość potwierdzona badaniami:
Współpraca z instytucjami naukowymi ma na celu stały wzrost jakości i bezpieczeństwa dostarczanych rozwiązań. Nasze zaangażowanie w badania i rozwój przyczyniają się do postępu w dziedzinie drewnianych konstrukcji, wyróżniając naszą firmę jako lidera w dziedzinie konstrukcji drewnianych w Polsce i na Świecie.

Jeśli jesteś:

  • Firmą budowlaną z branży drewnianej lub murowanej
  • Dystrybutorem konstrukcji budowlanych
  • Składem lub hurtownią budowlaną
  • Architektem
  • Konstruktorem

Wejdź na wyższy poziom budownictwa szkieletowego

WOOD CORE HOUSE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn.: "Opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji hybrydowych belek stropowych oraz innowacyjnego systemu budowy stropów wykonanych z belek hybrydowych."
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji hybrydowych belek stropowych oraz innowacyjnego systemu budowy stropów wykonanych z belek hybrydowych. Zasadniczą innowacją w skali rynku europejskiego jest opracowanie unikalnego kształtu belki wykonanej z drewna, materiałów drewno-pochodnych i kompozytów (belka w odmianie wzmocnionej HBSw) zapewniającej wymaganą nośność, sztywność, niską masę własną (umożliwiającą montaż ręczny przez dwóch pracowników) stropów i stropodachów o rozpiętości do 8 m.
Planowanym efektem projektu jest wdrożenie hybrydowej belki stropowej do własnej działalności spółki poprzez rozpoczęcie jej produkcji na bazie innowacyjnej technologii będącej wynikiem projektu. Innowacja polegała będzie na zastąpieniu wykonywania stropu budynku oraz stropodachu z pojedynczych drewnianych elementów belkowych i płytowych oraz tradycyjnych żelbetowych stropów gęstożebrowych prefabrykowanymi belkami hybrydowymi.
Wartość projektu: 6 761 287,63 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4 489 297,68 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Osi priorytetowej: "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa", Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 6/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka.
Kontakt