Zapytania ofertowe - WoodCoreHouse Jaworzno - producent domów szkieletowych
Proszę czekać...

Trwa wysyłanie formularza...
Proszę czekać...

Trwa wysyłanie reklamacji...
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe
31.12.2020
Informacja o wyniku postępowania ofertowego w trybie rozeznania rynku nr 34/WCH/POIR/1.1.1/2020 z dnia 10.12.2020r.
Szanowni Państwo,
w imieniu WOOD CORE HOUSE Sp. z o.o. uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania ofertowego w trybie rozeznania rynku nr 34/WCH/POIR/1.1.1/2020 z dnia 10.12.2020r. na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pod nazwą "Opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji drewnianych i drewnopochodnych elementów modułowych oraz innowacyjnego systemu budowy obiektów modułowych", dla którego w dniu 31.08.2018r. zawarto Umowę o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-1303/17-00, zakończonego pisemnym sprawozdaniem z audytu wybrana została oferta złożona przez AUDiM - Andrzej Dwórnik, ul. Działkowa 26/8, 50-538 Wrocław. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału sprecyzowane w zapytaniu ofertowym, wybrana oferta była najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 pkt), zgodnie z wymogami i zasadami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

14.12.2020
Informacja o wyniku postępowania ofertowego w trybie rozeznania rynku nr 33/WCH/POIR/1.1.1/2020 z dnia 30.11.2020r.
Szanowni Państwo,
W imieniu WOOD CORE HOUSE Sp. z o.o. uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania ofertowego w trybie rozeznania rynku nr 33/WCH/POIR/1.1.1/2020 z dnia 30.11.2020r. na wykonanie usługi w zakresie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych obiektów modułowych w ramach realizowanego projektu pod nazwą "Opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji drewnianych i drewnopochodnych elementów modułowych oraz innowacyjnego systemu budowy obiektów modułowych" (Umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-1303/17-00) wybrana została oferta złożona przez Firmę Inżynierską STATYK Sp. z o.o. sp.k., ul. Plebiscytowa 10/7, 40-035 Katowice. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału sprecyzowane w zapytaniu ofertowym, wybrana oferta była najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z wymogami i zasadami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

10.12.2020
Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 34/WCH/POIR/1.1.1/2020 z dnia 10.12.2020r. na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu w trybie rozeznania rynku.
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją przez Wood Core House Sp. z o.o. projektu pod nazwą "Opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji drewnianych i drewnopochodnych elementów modułowych oraz innowacyjnego systemu budowy obiektów modułowych" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Osi priorytetowej: "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa", Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" (Umowy o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-1303/17-00) kierujemy do Państwa zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez WOOD CORE HOUSE Sp. z o.o. nr POIR.01.01.01-00-1303/17, pn.: "Opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji drewnianych i drewnopochodnych elementów modułowych oraz innowacyjnego systemu budowy obiektów modułowych", zgodnie z wymaganiami sprecyzowanymi w załączonym Zapytaniu ofertowym Nr 34/WCH/POIR/1.1.1/2020.

30.11.2020
Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 33/WCH/POIR/1.1.1/2020 z dnia 30.11.2020 na wykonanie usługi w zakresie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych obiektów modułowych, w ramach realizowanego projektu w trybie rozeznania rynku.
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją przez Wood Core House Sp. z o.o. projektu pod nazwą „Opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji drewnianych i drewnopochodnych elementów modułowych oraz innowacyjnego systemu budowy obiektów modułowych” (Umowy o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-1303/17-00), kierujemy do Państwa zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji i połączeń dwóch obiektów / budynków modułowych – jednego jedno-kondygnacyjnego i jednego dwu-kondygnacyjnego, mające na celu sprawdzenie poprawności przyjętych rozwiązań i określenia sposobu posadowienia budynków oraz wskazanie uwag konstrukcyjno-materiałowych.
Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w poniższym załączniku:
- Wood_Core_House Sp._z_o.o._ZAPYTANIE_OFERTOWE_W_TRYBIE_ROZEZNANIA_RYNKU_z_dn.30.11.2020.pdf
Zachęcamu do składania ofert.

02.10.2020
Informacja o wyniku postępowania ofertowego w trybie rozeznania rynku nr 1-RR/WCH/POIR/1.1.1/2020 z dnia 15.09.2020r.
Szanowni Państwo,
w imieniu WOOD CORE HOUSE Sp. z o.o. uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania ofertowego w trybie rozeznania rynku nr 1-RR/WCH/POIR/1.1.1/2020 z dnia 15.09.2020r. na wykonanie działań informacyjno-promocyjnych, w ramach realizowanego projektu pod nazwą "Opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji drewnianych i drewnopochodnych elementów modułowych oraz innowacyjnego systemu budowy obiektów modułowych" (Umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-1303/17-00) wybrana została oferta złożona przez NEXT Marcin Górski, ul. Podwale 177/9, 43-603 Jaworzno.
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału sprecyzowane w zapytaniu ofertowym, wybrana oferta była najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z wymogami i zasadami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

15.09.2020
Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1-RR/WCH/POIR/1.1.1/2020 z dnia 15.09.2020r. na wykonanie działań informacyjno-promocyjnych w związku z realizacją projektu w trybie rozeznania rynku.
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją przez Wood Core House Sp. z o.o. projektu pod nazwą "Opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji drewnianych i drewnopochodnych elementów modułowych oraz innowacyjnego systemu budowy obiektów modułowych" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Osi priorytetowej: "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa", Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" (Umowy o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-1303/17-00) kierujemy do Państwa zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku.
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie rozpowszechnienia wyników prowadzonych badań przemysłowych, możliwości jakie niesie ze sobą zastosowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji drewnianych i drewnopochodnych elementów modułowych oraz innowacyjnego systemu budowy obiektów modułowych zgodnie z wymaganiami sprecyzowanymi w załączonym Zapytaniu ofertowym Nr 1-RR/WCH/POIR/1.1.1/2020.
Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w poniższym załączniku:
- Zapytanie-ofertowe-Nr-1-RR_WCH_POIR_1.1.1_2020.pdf
Zachęcamu do składania ofert.

Kontakt