Projekt unijny
Projekt unijny
WOOD CORE HOUSE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
WOOD CORE HOUSE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn.: „Opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji drewnianych i drewnopodobnych elementów modułowych oraz innowacyjnego systemu budowy obiektów modułowych".
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji drewnianych i drewnopodobnych elementów modułowych oraz innowacyjnego systemu budowy budynków modułowych polegające na wykonywaniu budynku z prefabrykowanych modułów o odmianie pełnej o szer. ok 1,25m i odmianie połówkowej.
Planowany efektem projektu jest zastąpienie wykonywania budynku z pojedynczych drobnowymiarowych elementów (belkowych i płytowych) prefabrykowanymi modułami w odmianie pełnej o szer. ok.1,25m i odmianie połówkowej, które mogą być ze sobą łączone, przygotowanymi na uprzemysłowionej linii montażowej.
Wartość projektu: 5.530.149,03 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 4.362.278,51 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 5/1.1.1/2017 – „Szybka ścieżka” MŚP.